دوره و شماره: دوره 2، شماره 7 - شماره پیاپی 8، اسفند 1399، صفحه 1-133 
کاربرد روش غیرمخرب نشت شار مغناطیسی در مشخصه‌یابی خواص مکانیکی فولاد API X65

صفحه 114-120

10.30494/jndt.2021.277217.1062

حسین نوروزی صحرائی؛ فرزاد اخلاقی مدیری؛ سعید کهربائی؛ ایمان احدی اخلاقی


بررسی قابلیت روش برهم‌نگاری لیزری به منظور بازرسی غیر مخرب

صفحه 121-127

10.30494/jndt.2021.277424.1066

حمیدرضا آسمانی؛ عبدالرحمان حقیقی؛ هادی رزقی ملکی؛ ناصر سلطانی